• +48 500 403 218
 • biuro@edu-service.pl
 • Rzeszów

Egzaminy ECDL/ICDL

Certyfikacja ECDL istnieje od roku 1997 i od tego czasu przeszła bardzo wiele zmian i istotnie się rozwinęła. Z certyfikacji europejskiej (ECDL to European Computer Driving Licence), stała się certyfikacją światową, jako ICDL (International Computing Driving Licence albo International Certification of Digital Literacy). Certyfikat ECDL otrzymany w Polsce jest więc powszechnie honorowany na całym naszym globie. ICDL/ECDL jest uznawana za jedną z najlepszych certyfikacji podstawowych umiejętności komputerowych na świecie, o czym świadczą liczne publikacje, raporty i odniesienia.

Dlaczego ECDL/ ICDL?

Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć uzyskanie certyfikatu ECDL/ICDL:

 1. Międzynarodowe uznawanie: Certyfikat ECDL/ICDL jest uznawany na całym świecie. Dzięki temu posiadanie tego certyfikatu może zwiększyć Twoje szanse na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą.
 2. Potwierdzenie umiejętności komputerowych: ECDL/ICDL potwierdza, że ​​posiadasz podstawowe umiejętności komputerowe, które są coraz bardziej niezbędne w dzisiejszym świecie. Obejmuje to obszar korzystania z programów biurowych, obsługi komputera, Internetu i innych narzędzi cyfrowych.
 3. Zwiększenie efektywności zawodowej: Posiadanie certyfikatu ECDL/ICDL może zwiększyć Twoją efektywność zawodową, umożliwiając szybsze i skuteczniejsze wykonywanie zadań związanych z obsługą komputera. To może być szczególnie istotne w środowisku pracy, gdzie umiejętności komputerowe są coraz bardziej wymagane.
 4. Podniesienie kompetencji edukacyjnych: ECDL/ICDL nie tylko skupia się na umiejętnościach związanych z pracą, ale również pomaga w podniesieniu kompetencji edukacyjnych. Osoby posiadające certyfikat są bardziej pewne siebie w korzystaniu z technologii w celach edukacyjnych.
 5. Dostępność dla różnych grup wiekowych: Program ECDL/ICDL został zaprojektowany tak, aby być dostępny dla osób o różnych poziomach doświadczenia i umiejętności. Bez względu na to, czy jesteś studentem, pracownikiem biurowym czy seniorem, certyfikat ten może dostosować się do Twoich potrzeb.
 6. Struktura modułowa: ECDL/ICDL składa się z różnych modułów, co pozwala kandydatom wybierać konkretne obszary, które chcą zwiększyć. To elastyczne podejście umożliwia dostosowanie certyfikacji do indywidualnych potrzeb i celów.

 

Centrum egzaminacyjne ECDL/ICDL

Jesteśmy Centrum Egzaminacyjnym ECDL  oraz Instytucją Walidującą CUK-pp. Przeprowadzamy następujące egzaminy:

 1. CUK-pp

Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy (CUK-pp) włączone jest do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacje CUK-pp opisują cztery zestawy efektów uczenia się

– Podstawy pracy z komputerem (moduł B1),

– Podstawy pracy w sieci (moduł B2),

– Przetwarzanie tekstów (moduł B3),

– Arkusze kalkulacyjne (moduł B4)

 

 1. ECDL/ ICDL Profile

ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W ten sposób można walidować (certyfikować) te umiejętności, które najlepiej pasują do profilu zawodowego czy profilu edukacji. Zdobywanie kolejnych, zaplanowanych kwalifikacji i zdawanie egzaminów z odpowiadających im modułów jest realizacją idei ECDL Profile. Jest to zgodnie z założeniami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych.

Moduły BASE

 • B1 podstawy pracy z komputerem,
 • B2 podstawy pracy w sieci,
 • B3 przetwarzanie tekstów,
 • B4 arkusze kalkulacyjne,

Moduły Standard

 • S1 użytkowanie baz danych
 • S2 grafika menadżerska i prezentacyjna
 • S3 It Security
 • S4 edycja obrazów
 • S5 zarządzanie projektami
 • S6 web editing
 • S7 współpraca online
 • S9 rozwiązywanie problemów
 • S10 podstawy programowania
 • S11 RODO
 • S12 praca zdalna

Moduły Advanced

 • A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów,
 • A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne,
 • A3 zaawansowane użytkowanie baz danych,
 • A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna

Moduły EPP

 • e – Urzędnik
 • e – Nauczyciel
 • e – Citizen

 

 1. ECDL/ ICDL Base

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery niżej wymienione egzaminy:

 

-B1 podstawy pracy z komputerem,

-B2 podstawy pracy w sieci,

-B3 przetwarzanie tekstów,

-B4 arkusze kalkulacyjne,

 

 1. ECDL/ ICDL ADVANCED

Certyfikat ECDL ADVANCED zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane kwalifikacje komputerowe. Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania jakichkolwiek certyfikatów ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu może być wydany oddzielny Certyfikat ECDL Profile z określonego modułu-zakresu.

-A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów,

-A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne,

-A3 zaawansowane użytkowanie baz danych,

-A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna

 

 1. 5. ECDL/ICDL Expert

Certyfikat ECDL EXPERT  zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał zaawansowane, szerokie kwalifikacje komputerowe. ECDL EXPERT jest najbardziej zaawansowanym certyfikatem ECDL. Uzyskuje go każdy, kto zda wszystkie cztery egzaminy ECDL ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata.

-A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów,

-A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne,

-A3 zaawansowane użytkowanie baz danych,

-A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna

 

 1. ECDL/ICDL Profile DIGCOMP

ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W roku 2015 została wprowadzona seria certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, w celu umożliwienia zdobywania kwalifikacji i certyfikacji kompetencji nabywanych w ramach szkoleń finansowanych z EFS a określonych w ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP. Wszystkie kompetencje odniesienia DIGCOMP są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A+B a także wszystkie  kompetencje odniesienia DIGCOMP o charakterze powszechnym są wypełnione kompetencjami szczegółowymi, potwierdzanymi certyfikatami ECDL na poziomie zaawansowania A.

 1. e – Urzędnik

e-Urzędnik został opracowany przez grono wybitnych ekspertów PTI, specjalistów w dziedzinie certyfikacji umiejętności komputerowych oraz znawców problematyki zastosowania Internetu w administracji publicznej. Projekt certyfikatu powstał w konsultacji z urzędnikami kilku ministerstw. Certyfikat EPP e-Urzędnik jest adresowany do wszystkich osób pracujących w administracji publicznej, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Obecnie praca urzędnika wymaga dwojakiego rodzaju umiejętności: posługiwania się standardowymi programami biurowymi (takimi jak narzędzia z pakietu MS Office lub Open Office) oraz aplikacjami internetowymi, w tym pocztą elektroniczną. Zakłada się więc, że przystępując do egzaminu EPP e-Urzędnik, kandydat będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z sylabusem certyfikatu co najmniej e-Citizen, aczkolwiek posiadanie tego certyfikatu nie jest formalnie wymagane. Kandydat przystępując do testu powinien umieć sprawnie tworzyć proste dokumenty i arkusze kalkulacyjne, przeglądać strony internetowe, a także posługiwać się pocztą elektroniczną.

 • ECDL Start/ECDL Base – certyfikat ECDL Profile e-Urzędnik+
 • ECDL Core/ECDL Standart lub ECDL Expert – certyfikat ECDL Profile e-Urzędnik++
 1. e – Nauczyciel

e-Nauczyciel jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

 • Elementem Certyfikatu EPP e-Nauczyciel jest Certyfikat EPP e-Nauczyciel TEST
 • W części praktycznej nauczyciel powinien pokazać jak wykorzystuje TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej do wyboru zaprezentowania swojego dorobku ma dwie alternatywne ścieżki: e-Teczka i Prezentacja on-line
 1. e – Citizen

e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu. E-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

Skip to content