• +48 500 403 218
  • biuro@edu-service.pl
  • Rzeszów

Harmonogram

Lp. Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia/
działania
Godziny udzielania wsparcia/ działania Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania
1 Poradnictwo zawodowe – opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – grupa I 09.06.2022r. – trwa 7.00 do 21.00. Wyspiańskiego 2,

35-111 Rzeszów

2 Poradnictwo zawodowe – opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – grupa II 15.06.2022r. – trwa 7.00 do 21.00. Wyspiańskiego 2,

35-111 Rzeszów

Skip to content